چطور می تونیم کمکتون کنیم؟

هر فریلنسر فقط می تواند یک حساب کاربری داشته باشد و داشتن بیش از یک حساب کاربری بر خلاف قوانین ما است.
زمانی که کارفرما نتیجه ارسالی شما را برای هر مرحله قبول کند.