کدهای وضعیت HTTP یا status codes چیست؟

19 آبان 1400 - آخرین بروزرسانی: 19 آذر 1402
کدهای وضعیت HTTP

عناوین مقاله

زمان تقریبی مطالعه: 31 دقیقه

کدهای وضعیت HTTP پاسخ‌های سه رقمی سرور در قبال درخواست مرورگر هستند. احتمالاً همه ما با کد کلاسیک 404 برای خطای پیدا نشدن پیج مدنظر مواجه شده‌ایم. این کد مربوط به خطای کاربر HTTP است و تعداد زیادی از این کدها وجود دارند.

این کدهای وضعیت (که کدهای وضعیت پاسخ هم نامیده می‌شوند) به عنوان ابزار ارتباطی میان سرور و مرورگر اینترنت عمل می‌کنند و چندین طبقه از کدها بر اساس نوع اطلاعات انتقالی، وجود دارد. اولین رقم از هر کد خطا نشان دهنده طبقه متفاوتی است. برای مثال، هر کدی که مثل کد 404 به صورت 4xx است بدین معناست که پیج یا سایت مدنظر در دسترس نیست. ولی کدهایی که به صورت 2xx هستند یعنی درخواست شما با موفقیت انجام شد.

 

کدهای وضعیت HTTP چگونه طبقه بندی شده‌اند؟

کدهای وضعیت HTTP به پنج طبقه مختلف تقسیم می‌شوند. حتی اگر کد پاسخ خاصی را نمی‌شناسید، با کمک این طبقات می‌توانید به مفهوم کد پی ببرید. این طبقات به شرح زیر هستند:

1xx– اطلاعاتی: سرور درخواست را دریافت کرده و در حال پردازش است.

2xx– موفقیت آمیز: درخواست موفقیت آمیز بوده و مرورگر اطلاعات مدنظر را دریافت کرده است.

3xx– ریدایرکشن: شما ریدایرکت شده‌اید و تکمیل درخواستتان به فعالیت بیشتری نیاز دارد.

4xx– خطای کاربر: وب سایت یا پیج مدنظر قابل دسترسی نیست. یا پیج در دسترس نبوده یا اینکه درخواست حاوی سینتکس نامناسب است.

5xx– خطای سرور: با اینکه درخواست، معتبر به نظر می‌رسد ولی سرور نمی‌تواند آن را تکمیل کند.

طبقه بندی کدهای وضعیت

فهرست کاملی از کدهای وضعیت HTTP

کد وضعیت معنای کد
1xx- Informational (اطلاعاتی)
100 Continue – ادامه دارد
101 Switching protocols – پروتکل‌های متغییر
102 Processing – در حال پردازش
103 Early Hints – راهنماهای اولیه
2xx- Successful (موفقیت آمیز)
200 OK – اوکی
201 Created – ساخته شده
202 Accepted – پذیرفته شده
203 Non-Authoritative Information – اطلاعات نامعتبر
204 No Content – فاقد محتوا
205 Reset Content – محتوای بازنشانی شده
206 Partial Content – محتوای بخشی
207 Multi-Status – چند وضعیتی
208 Already Reported – قبلاً گزارش شده
226 IM Used
3xx- Redirection (ریدایرکشن)
300 Multiple Choices – انتخاب‌های چندگانه
301 Moved Permanently – جابجایی دائم
302 Found -پیدا شده (قبلاً به صورت جابجایی موقت شناخته می‌شد)
303 See Other – مشاهده سایر موارد
304 Not Modified – بدون تغییر
305 Use Proxy – استفاده از پروکسی
306 Switch Proxy – سوئیچ پروکسی
307 Temporary Redirect – ریدایرکت موقت
308 Permanent Redirect – ریدایرکت دائم
4xx- Client Error (خطای کاربر)
400 Bad Request – درخواست نامناسب
401 Unauthorized – غیرمجاز
402 Payment Required – نیازمند پرداخت
403 Forbidden – ممنوع
404 Not Found – پیدا نشده
405 Method Not Allowed – این روش، مجاز نیست
406 Not Acceptable – غیر قابل قبول
407 Proxy Authentication Required – نیاز به احراز هویت پروکسی
408 Request Timeout – مهلت درخواست به پایان رسیده
409 Conflict – تعارض
410 Gone – رفته
411 Length Required – طول مورد نیاز
412 Precondition Failed – پیش شرط ناموفق
413 Payload Too Large – محتوای انتقالی بسیار حجیم
414 URI Too Long –  URIبسیار بلند
415 Unsupported Media Type – نوع مدیا پشتیبانی نشده
416 Range Not Satisfiable -محدوده غیر قابل تأمین
417 Expectation Failed – انتظار تأمین نشده
418 I’m a Teapot – من قوری هستم
421 Misdirected Request – درخواستی که به درستی دایرکت نشده
422 Unprocessable Entity – ماهیت غیر قابل پردازش
423 Locked -قفل شده
424 Failed Dependency – وابستگی ناموفق
425 Too Early – خیلی زود
426 Upgrade Required -نیازمند آپ گرید
428 Precondition Required – نیازمند پیش شرط
429 Too Many Requests – درخواست‌های بیش از حد
431 Request Header Fields Too Large -فیلدهای هدر ریکوئست بیش از حد بزرگ
451 Unavailable For Legal Reasons – عدم دسترسی به دلایل قانونی
5xx- Server Error (خطای سرور)
500 Internal Server Error – خطای سرور داخلی
501 Not Implemented – اجرا نشده
502 Bad Gateway – گیت وی نامناسب
503 Service Unavailable – عدم دسترسی به سرویس
504 Gateway Timeout – پایان مهلت گیت وی
505 HTTP Version Not Supported – عدم پشتیبانی از نسخه HTTP
506 Variant Also Negotiates – نوع درخواست قابل مذاکره
507 Insufficient Storage -کمبود فضای ذخیره سازی
508 Loop Detected -لوپ شناسایی شده
510 Not Extended – عدم تمدید
511 Network Authentication Required – نیاز به احراز هویت شبکه

 

مطلب پیشنهادی: انوع ریدایرکت و کاربردهای آن‌ها

 

معرفی هر کدام از کدهای وضعیت HTTP

گاهی اوقات برای درک کد پاسخ HTTP نیازمند توضیح بیشتری هستیم. کد 200 اوکی احتمالاً به معنای روبه راه بودن همه چیز است. ولی کد راهنماهای اولیه 103، محتوای بازنشانی شده 205 و استفاده از پروکسی 305 ، چه معنایی دارند؟

معرفی کدهای وضعیت

در ادامه تمامی این 63 کد وضعیت مربوط به پنج طبقه را تشریح می‌کنیم.

 

کد وضعیت 1xx  اطلاعاتی به چه معنایی است؟

کد وضعیت 1xx  اطلاعاتی یعنی سرور، درخواست را دریافت کرده و در حال پردازش است. کد وضعیت 1xx به طور موقتی و در حین فرایند پردازش ارائه می‌شود. زیاد با این کد مواجه نمی‌شوید؛ چون پاسخ نهایی به درخواست نیستند.

 • 100 ادامه دارد
 • 101 پروتکل‌های متغییر
 • 102 در حال پردازش
 • 103 راهنماهای اولیه

کد 100 یا ادامه دارد (Continue) به چه معنایی است؟

کد 100 یعنی بخش اولیه درخواست ازجانب سرور دریافت شده است و کاربر باید درخواستش را پیگیری کند و اگر هم درخواستش تکمیل شده، این پیام را نادیده بگیرد.

کد 101 یا پروتکل‌های متغییر (Switching protocols) به چه معنایی است؟

کد وضعیت پروتکل‌های متغیر 101 یعنی سرور، درخواست فیلد هدر آپ گرید را متوجه شده و نشان می‌دهد که در حال تغییر به سمت کدام پروتکل است.

کدهای وضعیت 101

کد 102  یا در حال پردازش(Processing) به چه معنایی است؟

کد درحال پردازش 102 یعنی سرور کل درخواست را پذیرفته ولی هنوز آن را تکمیل نکرده و هنوز پاسخی در دسترس نیست.

کدهای وضعیت 102

 کد 103 یا راهنماهای اولیه (Early Hints) به چه معنایی است؟

با کد وضعیت 103 دسترسی کاربر به  منابع از قبل بارگذاری شده در حین آماده کردن پاسخ از جانب سرور فراهم می‌شود. این کد در وهله اول با Link Header مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

کد 2xx یا موفقیت آمیز به چه معنایی است؟

کد موفقیت آمیز 2xx یعنی درخواست موفقیت آمیز بوده و مرورگر، اطلاعات مدنظر را دریافت کرده است. یکی از کدهای خواستنی محسوب می‌شود، چون به معنای موفقیت در دریافت، درک و پذیرش درخواست است. به عنوان مالک سایت باید از رسیدن تمامی صفحات و منابع (تصاویر، ویدئوها و غیره) به کد وضعیت 2xx اطمینان پیدا کنید. یعنی مرورگرها می‌توانند با موفقیت به آنها برسند و بازدید کنندگان وب سایت می‌توانند محتوای وب سایت شما را ببینند و از آن استفاده کنند.

 • 200 اوکی
 • 201 ساخته شده
 • 202 پذیرفته شده
 • 203 اطلاعات نامعتبر
 • 204 فاقد محتوا
 • 205 محتوای بازنشانی شده
 • 206 محتوای بخشی
 • 207 چند وضعیتی
 • 208 قبلاً گزارش شده
 • 226 IM Used

 

مطلب پیشنهادی: CDN (شبکه تحویل محتوا) چیست؟

 

کد 200 یا اوکی به چه معنایی است؟

کدهای وضعیت اوکی 200 یعنی درخواست به صورت موفقیت آمیز بوده، ولی معنای این موفقیت وابسته به روش مورد استفاده از درخواست است:

گت(GET): منبع درخواست فراهم شده و به بدنه پیام منتقل شده است.

هد(HEAD): فیلدهای هدر از منبع درخواست شده بدون بدنه پیام، ارسال شده‌اند.

پست یا پوت(POST or PUT): دیسکرپشن نتیجه اقدام به بدنه پیام منتقل شده است.

تریس(TRACE): سرور، پیامهای درخواست را دریافت کرده و در بدنه پیام ارسال خواهد کرد.

کدهای وضعیت 200

کد پاسخ اوکی 200 از نظر سئو برای عملکرد پیج عالی عمل می‌کند و تمامی صفحات دارای این کد وضعیت، به درستی فعالیت می‌کنند. کد 200 یعنی کراولرهای موتور جستجو با موفقیت، صفحه را کراول کرده‌اند و آن را در ایندکس سرچ خودشان قرار خواهند داد.

کد 201 یا ساخته شده به چه معنایی است؟

کد وضعیت ساخته شده 202 یعنی درخواست با موفقیت انجام شده و یک یا چند منبع احتمالی ساخته شده است.

کد 202 یا پذیرفته شده(Accepted) به چه معنایی است؟

کد پذیرفته شده 202 یعنی درخواست برای پردازش شدن مورد قبول قرار گرفته، ولی هنوز پردازش تمام نشده است. هنگامی که در نهایت پردازش انجام شود، احتمال تکمیل یا عدم تکمیل درخواست وجود دارد.

کد 203 یا اطلاعات نامعتبر(Non-Authoritative Information) به چه معنایی است؟

کد اطلاعات نامعتبر 203 یعنی درخواست موفقیت آمیز بوده است.

کدهای وضعیت 203

با این حال، متا اطلاعات دریافت شده با اطلاعات موجود در سرور اصلی و حاصل از طرف ثالث یا نسخه محلی فرق دارد. هنگامی که بک آپها و بازتاب سایر منابع به کار نمی‌روند، پاسخ اوکی 200 ترجیح داده می‌شود.

کد 204 یا فاقد محتوا (No Content) به چه معنایی است؟

کدهای وضعیت فاقد محتوای 204 یعنی سرور با موفقیت درخواست را اجرا کرده، ولی محتوایی وجود ندارد. البته کاربر می‌تواند هدرهای کش فعلی را برای این منبع به روزرسانی کند.

کدهای وضعیت 204

کد 205 یا محتوای بازنشانی شده (Reset Content) به چه معنایی است؟

کد وضعیت محتوای بازنشانی شده 205 یعنی کاربر باید داکیومنت ارسال پیام را ریست یا بازنشانی کند.

کد 206 یا محتوای بخشی (Partial Content) به چه معنایی است؟

کد پاسخ محتوای ناتمام 206 پاسخ به رنج هدر ارسالی از جانب کاربر در حین درخواست بخشی از منبع است.

کد 207 یا محتوای چند وضعیتی (Multi-Status) به چه معنایی است؟

کد وضعیت محتوای چند وضعیتی 207 حاوی اطلاعاتی در مورد منابع چندگانه در موقعیتی است که کدهای وضعیت چندگانه مناسب هستند.

کدهای وضعیت 207

کد 208 یا قبلاً گزارش شده(Already Reported) به چه معنایی است؟

کد وضعیت قبلاً گزارش شده 208 درون عنصر پاسخ DAV به کار می‌رود؛ یعنی پشتیبانی وضعیت برای اجتناب از شمارش مکرر تعدادی از پیوندهای چندگانه به سمت یک مجموعه مشخص از پیوندها انجام می‌شود.

کد 226 یا IM Used به چه معنایی است؟

کد وضعیت IM Used 226 یعنی سرور با موفقیت منبع درخواست GET را تأمین کرده و پاسخ در نتیجه یک یا چند دستکاری موردی(instance-manipulation) به کار رفته است.

 

مطلب پیشنهادی: گیت یا git چیست؟

 

کد وضعیت 3xx  ریدایرکشن به چه معنایی است؟

کد وضعیت ریدایرکشن 3xx یعنی شما ریدایرکت شده‌اید و برای  تکمیل درخواست به فعالیت بیشتری نیاز دارید. ریدایرکتها بخش عادی اینترنت هستند و نباید از دیدن کدهای وضعیت ریدایرکت 3xx روی وب سایت خودتان وحشت کنید. ریدایرکت یعنی درخواست با موفقیت دریافت شده ولی منبع آن در جای دیگری پیدا شده است. اگر مسیر وب پیجی تغییر کرده و می‌خواهید از همان مسیر قبلی به آن دسترسی پیدا کنید، سیستم مدیریت محتوا (CMS) ی شما کاربر را به مسیر جدید هدایت خواهد کرد. در نهایت درخواستتان به کد موفق 2xx خواهد رسید ولی قبلش باید از ریدایرکشن 3xx عبور کند.

 • 300 انتخاب‌های چندگانه
 • 301 جابجایی دائم
 • 302 پیدا شده(قبلاً به صورت جابجایی موقت شناخته می‌شد)
 • 303 مشاهده سایر موارد
 • 304 بدون تغییر
 • 305 استفاده از پروکسی
 • 306 سوئیچ پروکسی
 • 307 ریدایرکت موقت
 • 308 ریدایرکت دائم

کد 300 یا انتخاب‌های چندگانه(Multiple Choices) به چه معنایی است؟

کد انتخابهای چندگانه 300 یعنی درخواست دارای چند پاسخ احتمالی است و کاربر یا نماینده او باید یکی را انتخاب کند.

کدهای وضعیت 300

کد 301 یا جابجایی دائم (Moved Permanently) به چه معنایی است؟

کد جابجایی دائم 301 یعنی منبع هدف دارای URL دائم جدیدی است و هر ارجاعی به این منابع در آینده باید یکی از URL‌های قرار گرفته در پاسخ را در بر گیرد.

در حوزه سئو هم هر گاه که یک URL به طور دائم جابجا شود باید از ریدایرکت دائم 301 استفاده کرد. لینک‌هایی که به کد 301 می‌رسند کمی ارزش لینک کمتری نسبت به کد 200 دارند. پس اگر لینکهای زیادی دارید که به ریدایرکت دائم 301 می‌رسند، بهتر است که اصلاحشان کنید.

کد 302 یا پیدا شده (قبلاً به صورت جابجایی موقت شناخته می‌شد) به چه معنایی است؟

کد وضعیت پیدا شده 302 که قبلاً تحت عنوان« جابجایی موقت» شناخته می‌شد یعنی URI درخواست به طور موقت تغییر کرده است. از آنجا که این تغییر در  URI آینده هم قابل اعمال است. پس یک URI درخواست کارآمد را باید در درخواست‌های آینده هم مورد استفاده قرار داد.

از نظر سئو هم در  صورت اعمال تغییرات موقت باید از کد پیدا شد 302 استفاده کرد، چون مثل کد 301 قادر به انتقال ارزش لینک نیست. اگر پیج اصلی هیچگاه باز نمی‌گردد پس همواره از کد 301 استفاده کنید.

 

بخوانید: فرق URL و URI

 

کد 303 یا مشاهده سایر موارد (See Other) به چه معنایی است؟

کد مشاهده سایر موارد 303 از جانب سرور به منظور هدایت کاربر به سمت دریافت منبع درخواستی در URI دیگر از طریق درخواست GET به کار می‌رود.

کد 304 یا بدون تغییر (Not Modified) به چه معنایی است؟

کد پاسخ بدون تغییر 304 به کاربر می‌گوید که پاسخ هنوز تغییری پیدا نکرده است. یعنی او می‌تواند از همان نسخه فعلی و کش شده درخواست استفاده کند.

کد 305 یا استفاده از پروکسی (Use Proxy) به چه معنایی است؟

کد وضعیت استفاده از پروکسی 305 به کاربر دستور اتصال به پروکسی را می‌دهد تا همان درخواست را در آنجا تکرار کند. این کد به خاطر مسائل امنیتی در نظر گرفته شده است.

کدهای وضعیت 305

 کد 306 یا سوئیچ پروکسی (Switch Proxy) به چه معنایی است؟

کد وضعیت سوئیچ پروکسی 306 دیگر استفاده نمی‌شوند. این کد به کاربر اطلاع می‌داد که در درخواستهای بعدی باید از پروکسی مشخص شده استفاده کند.

کد 307 یا ریدایرکت موقت(Temporary Redirect)  به چه معنایی است؟

کد ریدایرکت موقت 307 از جانب سرور برای هدایت کاربر به سمت منبع درخواستی در  URI دیگر ارسال می‌شود. با این حال روش درخواست نباید تغییر کند.

کدهای وضعیت 307

کد 308 یا ریدایرکت دائم (Permanent Redirect)  به چه معنایی است؟

کدهای وضعیت ریدایرکت دائم 308 بدین معناست که منبع درخواست شده به طور دائم از URI جدید استفاده می‌کند و ارجاعهای آتی به این منبع باید با استفاده از یک URI مشخص انجام شود.

 

کد 4xx یا خطای کاربر به چه معنایی است؟

کدهای وضعیت خطای کاربر 4xx یعنی وب سایت یا پیج در دسترس نسیت و یا این که درخواست حاوی سینتکس نامناسب است. به عنوان مالک وب سایت باید از این کدها اجتناب کنید، چون وجودشان به معنای عدم دسترسی کاربران به محتوای مد نظرشان است. این کد حاوی پیجهایی است که دیگر وجود نداشته یا به طور موقت و دائم، جابجا شده‌اند. این کد علاوه بر اینکه تجربه بدی را برای کاربران رقم میزند، تلاش‌های سئوی شما را هم ناکام می‌گذارد.

 • 400 درخواست نامناسب
 • 401 غیرمجاز
 • 402 نیازمند پرداخت
 • 403 ممنوع
 • 404 پیدا نشده
 • 405 این روش، مجاز نیست
 • 406 غیر قابل قبول
 • 407 نیاز به احراز هویت پروکسی
 • 408 مهلت درخواست به پایان رسیده
 • 409 تعارض
 • 410 رفته
 • 411 طول مورد نیاز
 • 412 پیش شرط ناموفق
 • 413 محتوای انتقالی بسیار حجیم
 • 414 URI بسیار بلند
 • 415 نوع مدیا پشتیبانی نشده
 • 416 محدوده غیر قابل تأمین
 • 417 انتظار تأمین نشده
 • 418 من قوری هستم
 • 421 درخواستی که به درستی دایرکت نشده
 • 422 ماهیت غیر قابل پردازش
 • 423 قفل شده
 • 424 وابستگی ناموفق
 • 425 خیلی زود
 • 426 نیازمند آپ گرید
 • 428 نیازمند پیش شرط
 • 429 درخواستهای بیش از حد
 • 431 فیلدهای هدر ریکوئست بیش از حد بزرگ
 • 451 عدم دسترسی به دلایل قانونی

 

کد 400 یا درخواست نامناسب(Bad Request)  به چه معنایی است؟

کدهای وضعیت درخواست نامناسب 400 یعنی سرور متوجه درخواست نمی‌شود، چون سینتکس معتبری ندارد.

کدهای وضعیت 400

کد 401 یا غیرمجاز (Unauthorized)  به چه معنایی است؟

کد وضعیت غیر مجاز 401 یعنی درخواست اجرا نشده چون سرور به احراز هویت کاربر نیاز دارد.

کد 402 یا نیازمند پرداخت (Payment Required)  به چه معنایی است؟

کد وضعیت نیازمند پرداخت، پاسخی آماده شده برای کاربردهای آتی است. در اصل برای سیستم‌های پرداخت دیجیتال طراحی شده ولی به ندرت استفاده می‌شود و چندان متداول نیست.

کد 403 یا ممنوع (Forbidden)  به چه معنایی است؟

کد وضعیت ممنوع 403 یعنی درخواست کاربر رد شده است؛ چون حق دسترسی به محتوا را ندارد. در اینجا بر خلاف کد 401، هویت کاربر  برای سرور شناخته شده است ولی حق دیدن محتوا را ندارد. در واقع ارائه پاسخ از جانب سرور ممنوع شده است.

کد 404 به چه معنایی است؟

کد پیدا نشد 404 یعنی سرور منبع درخواست شده را پیدا نکرده یا می‌خواهد وجود آن را از دید کاربر غیر مجاز مخفی کند.

کدهای وضعیت 404

از نظر سئو صفحات دارای کد 404 که ترافیک بالایی دارند باید با کمک کد 301 به سمت پیج مرتبط، ریدایرکت شوند. با این حال، کد 404 در برخی موارد ضرورت دارد. برای مثال اگر محصولی برای مدت زمان بیشتری در انبار موجود نیست، از این کد استفاده کنید. اگر لینکهای بیرونی شما به پیجی با کد 404 می‌رسند، ارزش لینک را از دست خواهید داد.

 

این پست اینستاگرام کارلنسر را ببینید (روی تصویر کلیک کنید)

خطاها هنگام وبگردی

برای رفع خطاهای 404 به انتهای مقاله مراجعه کنید.

 کد 405 یا این روش، مجاز نیست (Method Not Allowed) به چه معنایی است؟

کدهای وضعیت 405 یعنی با اینکه سرور روش درخواست را می‌شناسد، ولی این روش، غیرفعال شده یا قابل استفاده نیست.

کد 406 یا غیر قابل قبول (Not Acceptable) به چه معنایی است؟

کد غیر قابل قبول 406 هنگامی که سرور هیچگونه محتوایی بر اساس معیار مدنظر کاربر پیدا نکند، ارسال می‌شود.

 کد 407 یا نیاز به احراز هویت پروکسی (Proxy Authentication Required) به چه معنایی است؟

کد وضعیت نیاز به احراز هویت پروکسی 407 یعنی کاربر باید از جانب پروکسی احراز هویت شود (مشابه کد 401).

کد 408 یا مهلت درخواست به پایان رسیده(Request Timeout) به چه معنایی است؟

کد وضعیت مهلت درخواست به پایان رسیده یعنی سرور درخواست کامل را به موقع دریافت نکرده است.

کدهای وضعیت 408

کد 409 یا تعارض(Conflict) به چه معنایی است؟

کد وضعیت تعارض 409 یعنی درخواست به خاطر تعارض با وضعیت فعلی منبع هدف قابل اجرا نیست و در موقعیت‌هایی به کار رفته که کاربر باید درخواستش را دوباره بعد از حل تعارض ارسال کند.

کد 410 یا رفته (Gone) به چه معنایی است؟

کدهای وضعیت رفته 410 یعنی منبع هدف، حذف شده و این حذف هم دائمی به نظر می‌رسد.

کدهای وضعیت 410

کد 410 از نظر سئو، نسخه دائمی‌تر کد 404 محسوب می‌شود. پیج دیگر از طریق سرور در دسترس نیست و آدرس دیگری هم ارائه نشده است. اگر می‌خواهید به طور کامل پیج را از سرچ ایندکس گوگل حذف کنید، پس از کد 410 روی پیج (به جای کد 404) استفاده کنید که روشی مناسب است.

 کد 411 یا طول مورد نیاز (Length Required) به چه معنایی است؟

کد طول مورد نیاز 411 یعنی سرور درخواست را رد کرده چون باید فیلد هدر Content-Length تعریف شود.

کد 412 یا پیش شرط ناموفق (Precondition Failed) به چه معنایی است؟

کدهای وضعیت 412

کد پیش شرط ناموفق 412 یعنی سرور، یک یا چند پیش شرط قرار گرفته در فیلدهای هدر درخواست را فراهم نکرده است.

کد 413 یا محتوای انتقالی بسیار حجیم (Payload Too Large) به چه معنایی است؟

کد 413 یعنی محتوای انتقالی درخواست آنقدر حجیم است که سرور قادر به پردازش نبوده یا تمایلی به این کار ندارد. با اینکه سرور می‌تواند ارتباط را قطع کند تا کاربر به درخواستش ادامه ندهد ولی فیلد هدر Retry-After را می‌سازد و کاربر بعد از مدت زمانی قادر به تلاش مجدد است.

کد 414 یا URI بسیار بلند (URI Too Long) به چه معنایی است؟

کد وضعیت URI بسیار بلند 414 یعنی سرور قادر به ارائه خدمات در قبال درخواست نیست چون هدف درخواست بلندتر از قابلیت تفسیر سرور است.

کد 415 یا نوع مدیا پشتیبانی نشده (Unsupported Media Type) به چه معنایی است؟

کدهای وضعیت نوع مدیا پشتیبانی نشده 415 یعنی سرور، درخواست را رد می‌کند، چون از فرمت مدیای داده درخواستی حمایت نمی‌کند.

کد 416 یا محدوده غیر قابل تأمین (Range Not Satisfiable) به چه معنایی است؟

کد وضعیت محدوده غیر قابل تأمین 416 یعنی رنج مشخص شده در فیلد هدر رنج (Range) درخواست قابل اجرا نیست. شاید این محدوده بزرگتر از اندازه داده URI هدف است.

کد 417 یا انتظار تأمین نشده (Expectation Failed) به چه معنایی است؟

کد وضعیت انتظار تأمین نشده 417 یعنی انتظار درون فیلد هدر Expect درخواست از جانب سرور قابل تأمین نیست.

کد 418 یا من قوری هستم (I’m a Teapot) به چه معنایی است؟

کد 418 یعنی سرور نمی‌تواند قهوه دم کند، چون در واقع یک قوری است( این کد به جوک April Fools در 1998 اشاده دارد- Hyper Text Coffee Pot Control Protocol).

کدهای وضعیت 418

کد 421 یا درخواستی که به خوبی دایرکت نشده (Misdirected Request) به چه معنایی است؟

کد وضعیت درخواستی که به خوبی دایرکت نشده یا 421 یعنی درخواست کاربر به سرور دایرکت شده، ولی از تنظیمات مناسب برای ایجاد پاسخ برخوردار نیست.

کد 422 یا ماهیت غیر قابل پردازش(Unprocessable Entity) به چه معنایی است؟

کد وضعیت ماهیت غیر قابل پردازش 422 یعنی با وجود ساختار مناسب درخواست، سرور به خاطر خطاهای معنایی قادر به پیگیری آن نیست.

کد 423 یا قفل شده(Locked) به چه معنایی است؟

کدهای وضعیت قفل شده 423 یعنی منبع در دسترس، قفل است.

کدهای وضعیت 423

کد 424 یا وابستگی ناموفق (Failed Dependency) به چه معنایی است؟

کد وضعیت وابستگی ناموفق 424 یعنی درخواست به خاطرشکست درخواست قبلی با شکست مواجه شده است.

کد 425 یا خیلی زود(Too Early) به چه معنایی است؟

کد وضعیت خیلی زود 424 یعنی سرور نمی‌خواهد با پردازش درخواستی که امکان تکرارش وجود دارد، ریسک کند.

کد 426 یا نیازمند آپ گرید (Upgrade Required) به چه معنایی است؟

کد نیازمند آپ گرید 426 یعنی سرور، پروتکل مورد استفاده در درخواست فعلی را اجرا نمی‌کند، ولی اگر کاربر از پروتکل متفاوتی استفاده کند، سرور هم تمایل به اجرایش دارد.

کد 428 یا نیازمند پیش شرط (Precondition Required) به چه معنایی است؟

کدهای وضعیت نیازمند پیش شرط 428 یعنی سرور اصلی به درخواست شرطی پاسخ می‌دهد.

کد 429 یا نیازمند درخواست‌های بیش از حد (Too Many Requests) به چه معنایی است؟

کد پاسخ درخواست‌های بیش از حد 429 یعنی کاربر در حال حاضر درخواست‌های زیادی دارد.

کد 431 یا فیلدهای هدر ریکوئست بیش از حد بزرگ (Request Header Fields Too Large) به چه معنایی است؟

کدهای وضعیت 431

فیلدهای هدر ریکوئست بیش از حد بزرگ یعنی سرور نمی‌خواهد پردازش درخواست را انجام دهد. چون فیلدهای هدر بیش از حد بزرگ هستند، با این حال اندازه فیلدهای هدر درخواست در صورت ثبت مجدد باید کوتاهتر شوند.

کد 451 یا عدم دسترسی به دلایل قانونی (Unavailable For Legal Reasons) به چه معنایی است؟

کد پاسخ عدم دسترسی به دلایل قانونی 451 یعنی کاربر یک منبع غیرقانونی(مثل پیج‌ها و سایت‌های مسدود شده از جانب دولت) را تقاضا کرده است.

 

مطلب پیشنهادی: AWS چیست؟

 

کد 5xx یا خطای سرور به چه معنایی است؟

کد وضعیت خطای سرور 5xx یعنی با وجود معتبر به نظر رسیدن درخواست، سرور قادر به اجرای آن نیست. اگر متوجه این خطاها در سایت خودتان شدید، فوراً به سرور رجوع کنید. اگر هاستینگ سرور خودتان هستید که کارتان راحت است در غیر این صورت باید از تأمین کننده هاستینگ بیرونی بخواهید تا نگاهی به این خطاها بیاندازد.

 • 500 خطای سرور داخلی
 • 501 اجرا نشده
 • 502 گیت وی نامناسب
 • 503 عدم دسترسی به سرویس
 • 504 پایان مهلت گیت وی
 • 505 عدم پشتیبانی از نسخه HTTP
 • 506 نوع درخواست قابل مذاکره
 • 507 کمبود فضای ذخیره سازی
 • 508 لوپ شناسایی شده
 • 510 عدم تمدید
 • 511 نیاز به احراز هویت شبکه

کد 500 یا خطای سرور داخلی (Internal Server Error)  به چه معنایی است؟

کدهای وضعیت خطای سرور داخلی 500 یعنی سرور با موقعیتی مواجه شده که از عهده حل آن بر نمی‌آید.

کدهای وضعیت 500

از نظر سئو این خطا به معنای مشکلی در سرور است و در دسترسی به محتوا مشکلی وجود ندارد. چون این شرایط باعث گم شدن مسیر کاربران و ربات‌ها می‌شود، ارزش لینک هم به سرعت کاهش پیدا خواهد کرد.

کد 501 یا اجرا نشده (Not Implemented) به چه معنایی است؟

کد اجرا نشده 501 یعنی درخواست قابل اجرا نیست، چون از جانب سرور پشتیبانی نمی‌شود.

کد 502 یا گیت وی نامناسب (Bad Gateway) به چه معنایی است؟

کد پاسخ گیت وی نامناسب 502 یعنی سرور در حین اقدام به عنوان گیت وی، پاسخ نامعتبری دریافت کرده است.

کد 503 یا عدم دسترسی به سرویس (Service Unavailable) به چه معنایی است؟

کد عدم دسترسی به سرویس 503 یعنی سرویس در حال حاضر آماده اجرای درخواست نیست. هنگامیکه سرور برای حفاظت یا اضافه بار خاموش می‌شود، این شرایط متداول است.

کد عدم دسترسی به سرویس 503 از نظر سئو یعنی سرور در دسترس نیست و بازدید کننده، ربات یا انسان باید بعداً باز گردد. فرقی ندارد که این شرایط برای حفاظت از سرور یا اضافه بار آن است به هر حال موتورهای جستجو بازمی‌گردند و دسترسی را دوباره بررسی می‌کنند.

اگر به دنبال رفع خطاهای 503 هستید به انتهای این مقاله مراجعه کنید.

 کد 504 یا پایان مهلت گیت وی (Gateway Timeout) به چه معنایی است؟

کد پاسخ پایان مهلت گیت وی 504 یعنی سرور در حین عمل به عنوان گیت وی، به موقع پاسخ نداده است.

کدهای وضعیت 504

کد 505 یا عدم پشتیبانی از نسخهHTTP (HTTP Version Not Supported) به چه معنایی است؟

کد پاسخ عدم پشتیبانی از نسخه HTTP یا 505 یعنی نسخه HTTP به کار رفته در درخواست، تحت پشتیبانب سرور قرار ندارد.

کد 506 یا نوع درخواست قابل مذاکره (Variant Also Negotiates) به چه معنایی است؟

کد نوع درخواست قابل مذاکره 506 یعنی سرور حاوی این خطای تنظیمات داخلی است: نوع منبع انتخابی برای مشارکت در گفتگویی شفاف در نظر گرفته شده است، پس نقطه پایان مناسبی در فرایند مذاکره وجود ندارد.

کد 507 یا کمبود فضای ذخیره سازی (Insufficient Storage) به چه معنایی است؟

کدهای وضعیت کمبود فضای ذخیره سازی 507 یعنی نمی‌توان عملی روی منبع انجام داد، چون سرور نمی‌تواند کارهای مورد نیاز برای اجرای موفق درخواست را ذخیره کند.

کد 508 یا لوپ شناسایی شده (Loop Detected) به چه معنایی است؟

کد پاسخ لوپ شناسایی شده 508 یعنی سرور در حین پردازش درخواست متوجه لوپ نامحدود شده است.

کد 510 یا عدم تمدید (Not Extended) به چه معنایی است؟

کد پاسخ عدم تمدید 510 یعنی برای اجرای درخواست به افزونه‌های(extensions) بیشتری نیاز است.

کد 511 یا نیاز به احراز هویت شبکه(Network Authentication Required)  به چه معنایی است؟

کد پاسخ نیاز به احراز هویت شبکه 511 نیاز به احراز هویت کاربر برای دسترسی به شبکه را نشان می‌دهد.

 

مطلب پیشنهادی: بیگ دیتا (Big Data) چیست؟

 

هر آنچه باید درباره کدهای وضعیت HTTP و سئو بدانید

اگر می‌خواهید به نتایج خوبی در مورد سئو سایت خودتان برسید، پس به سئو فنی یا technical SEO دقت کنید. بزرگ‌ترین بخش از سئوی فنی در مورد مدیریت کدهای روی وب سایت است تا ربات گوگل به درستی در آن بخزد و محتوایتان را به کد درخواست مناسب برساند.

در ادامه پنج کد وضعیت مهم در رمینه سئو را مطرح می‌کنیم.

 

کد 200 OK و سئو

99 درصد از محتوای روی سایت (پیج‌ها، مدیا و غیره) باید به این کد برسد: این کد وضعیت موفقیت آمیز یعنی همه چیز رو به راه است. این کد برای عملکرد مناسب وب سایت و داشتن تجربه کاربری عالی، اهمیت دارد.

همچنین اطمینان دارید که تمامی دسترسی‌های بیرونی به وب سایت شما هم ارزش لینک را برایتان به همراه خواهند داشت. اگر تمام محتوای شما به کد وضعیت 200 OK برسد، از عملکرد مناسب سایت و دسترسی کراولرها و بازدیدکنندگان به آن اطمینان پیدا می‌کنید.

 

کد 301 Moved Permanently و سئو

در یک دنیای کامل، تمام محتوای شما روی یک URL یکسان قرار گرفته و همواره با کد 200 OK پاسخ می‌دهد. ولی این شرایط در دنیای واقعی به ندرت اتفاق می‌افتد.

اگر پیجی، URL خودش را تغییر دهد به ریدایرکت برای ارسال کاربران و رباتها  از  URL قدیمی به URL جدید، نیاز پیدا خواهد کرد. در غیر اینصورت با پیج 404 مواجه می‌شوند. ریدایرکت اتوماتیک به عنوان ویژگی داخلی برخی از سیستم‌های مدیریت محتوا وجود دارد و در سایر سیستمها هم به طور دستی قابل اجرا است.

کدهای وضعیت 301

اگر پیجی به طور دائم حذف شده باید از ریدایرکتهای 301 استفاده کنید. این کد برای  تغییر نشانی پیجها یا محتوای حذف شده هم به کار می‌رود.

اگر چیزی به جای جابجایی ساده به طور کامل کنار رفته می‌توانید از کد 404 استفاده کرده یا آنرا به محتوای مشابهی در روی وب سایت ریدایرکت کنید. این محتوا می‌تواند محصولی باشد که دیگر برای فروش موجود نیست. پس ریدایرکت کردن این پیج به طبقه محصولات مشابه، مناسب است.

 

کد 302 Found و سئو

اگر پیجی به طور موقت کنار گذاشته شود و بعداً بخواهیم بازگردد، چه کنیم؟ برای داشتن تجربه کاربری مناسب نمی‌خواهید که پیج به کد 404 برسد و از طرفی هم نمی‌خواهید ریدایرکت دائم 301 را قرار دهید.

در این حالت به جای کد 301 می‌توان از کد 302 Found استفاده کرد. این شرایط برای کاربران مناسب است ولی کراولرها و رباتهای موتور جستجو باید بعداً دوباره برگردند و چک کنند. چون این ریدایرکت، موقتی است. این کد یعنی URL قدیمی ارزشش را در زمان عدم حضورش، حفظ خواهد کرد.

این کد برای صفحاتی که به طور موقت در دسترس نیستند، مناسب است. یکی از مثالها در این زمینه مربوط به محصولی است که فروش رفته و تا زمان موجود شدن مجدد از وب سایت حذف شده است. در این مورد باید از ریدایرکت موقت 302 Found استفاده کرد. هنگامی که محصول دوباره موجود می‌شود، می‌توانید ریدایرکت را حذف کنید و پیج هم  ارزشش را حفظ خواهد کرد(رتبه بندی خوب در موتورهای جستجو).

توجه کنید که اگر ریدایرکت 302 مدت زمان زیادی باقی بماند، گوگل هم آن را ریدایرکت دائم 301 لحاظ خواهد کرد.

 

مطلب پیشنهادی: کاربردهای داده کاوی

 

کد 404 Not Found و سئو

اگر پیج دیگر پیدا نشود به کد 404 خواهد رسید. یعنی سرور به کاربران، کراولرها و ربات‌ها می‌گوید که پیج مدنظرشان پیدا نشده است. اگر این صفحات را تحت نظارت قرار نداده و اصلاحشان نکنید به کیفیت سئو پیج شما لطمه می‌زنند.

در وهله اول اگر پیجی به کد 404 برسد، در نتایج سرچ گوگل نشان داده نخواهد شد. اگر چه فوراً از نتایج حذف نخواهد شد، ولی اگر اصلاح نشود در مدت زمان کوتاهی حذف می‌شود. پس اگر پیجهای حاوی ترافیک ارگانیک به خطای 404 برسند، باید به سرعت آنها را اصلاح کنید.

کدهای وضعیت 404

در وهله دوم اگر پیجی دارای لینکهای بیرونی است که به آن اشاره دارند؛ پس با وجود این کد، دیگر آن لینکها ارزشی را برای وب سایتتان به همراه ندارند. پس حتی اگر پیجی ترافیک ارگانیک دریافت نکند، باز هم در صورت بروز خطای 404 می‌تواند به عملکرد سئوی سایت لطمه بزند.

ساده‌ترین روش اصلاح این خطا استفاده از ریدایرکت 301 است. در این صورت به تجربه کاربری بهتری رسیده و غالب ارزش لینک حاصل از لینکهای بیرونی را به پیج جدیدی منتقل می‌کنید که به آن ریدایرکت شده‌اید.

 

کد 410 Gone و سئو

اگر پیجی به طور کامل از ایندکس موتور جستجو حذف شود چه باید کرد؟ به سادگی می‌توان آنرا به خطای 404 باز گرداند ولی باید جانب احتیاط را رعایت کرد:

کد 404 دلیل پیدا نشدن پیج را به کراولرها و رباتها توضیح نمی‌دهد. به همین دلیل، گوگل حتی در صورت مواجهه با خطای 404 فکر می‌کند که پیج هنوز آنجاست. این شرایط در اغلب موارد اشکالی ندارد، ولی گاهی اوقات دیگر محتوایی وجود ندارد. به همین دلیل اگر هک شوید و محتوای مضر به سایتتان اضافه شود، به مشکل بر می‌خورید.

بعد از پاکسازی محتوا، دیگر رسیدن URL ها به کد 404 کفایت نمی‌کند. در عوض مطمئن شوید که این نشانی‌ها به کدهای وضعیت 410 Gone می‌رسند. با این کار، کراولرها و ربات‌ها می‌دانند که پیج به چه دلیلی کنار رفته و آن را از ایندکسشان حذف می‌کنند.

 

خطاهای سرور 5xx و سئو

در نهایت خطاهای سرور ارتباط مستقیمی با سئو ندارند ولی حاوی نکته خوبی برای رفع مشکلات وب سایت شما هستند.

اگر کد پاسخی را به صورت 5xx مشاهده کردید، فوراً می‌فهمید که خطای سرور است. این نکته اهمیت زیادی در رفع این مشکل دارد. در این حالت به جای اینکه مشکلتان را از طریق بک‌اند سیستم مدیریت محتوا رفع کنید، مستقیماً سر وقت تعمیر سرور می‌روید. فرقی ندارد که خودتان هاستینگ را بر عهده دارید یا از تأمین کننده هاستینگ استفاده می‌کنید. به هر حال همین که میدانید مشکل از وب سایت شما نیست و سرور به مشکل برخورده کفایت می‌کند.

 

نحوه چک کردن کد وضعیت HTTP پیج

در مرورگرتان به طور دستی یا با کمک ابزارهای مختلف و کراولرهای وب سایت می‌توانید کد پاسخ سرور برای پیج را پیدا کنید.

این فرایند کمی با توجه به نوع مرورگرتان متفاوت است. در ادامه نحوه این کار را در مرورگر کروم توضیح می‌دهیم(برخی از گامها در سایر مرورگرها هم به همین شکل است).

چک کردن کدهای وضعیت HTTP در کروم

1.نشانی URL مد نظرتان را در کروم باز کنید.

2.تب Developer(F12) را باز کنید و به تب«Network » بروید.

3.پیج را رفرش کنید.

4.به بالای لیست درخواستها بروید و اولین نوع یعنی«document» را انتخاب کنید.

 1. حالا در قسمت«Status» کد پاسخ را پیدا می‌کنید.

کدهای وضعیت 5XX

نحوه اصلاح خطاهای 404

اگر کد وضعیت 404 یا پاسخ پیدا نشدن صفحه را ببینید، با خوتان میگویید« خطای 404 به چه معناست؟»

کد وضعیت 404 یعنی پیج پیدا نشده است. یعنی درخواست ارسالی شما از جانب سرور دریافت شده ولی سرور نتوانسته پیج مد نظرتان را پیدا کند.

پس برای رفع خطای 404 اول باید دلیلش را پیدا کنید که به عوامل زیادی وابسته است. از آنجا که میدانید سرور در دسترس است (در غیر اینصورت با خطای 5xx مواجه می‌شدید)، پس می‌دانید که خطا از سمت کاربر است. در اصل یعنی مشکل از خودتان است.

پس خوشبختانه خودتان بدون نیاز به راه اندازی مجدد سرور و مراجعه به تأمین کننده هاستینگ، قادر به رفع خطا هستید.

 

برای رفع خطای 404 چک لیست زیر را اجرا کنید

1.پیج را رفرش کنید. ساده به نظر می‌رسد ولی گاهی اوقات خطای 404 مشکلی موقت است که با تلاش مجدد رفع می‌شود.

 1. نشانی تایپ شده را چک کنید.آیا در جایی اشتباه تایپ کرده‌اید؟ اگر URL درست را تایپ نکنید هم با کد 404 مواجه می‌شوید(مگر آنکه ریدایرکت 3xx را اجرا کنید).

3.اگر اشتباهی نکرده‌اید، پس از دستگاه دیگری مثل موبایل یا تبلت وارد نشانی مد نظر شوید. اگر با دستگاه دیگری موفق شدید، پس احتمالاً مشکل از کش مرورگر و کوکی‌ها بوده است. کش مرورگرتان را پاک کرده و کوکی‌ها را حذف کنید و دوباره دسترسی به پیج را بررسی کنید.

 

مطلب پیشنهادی: بک لینک چیست؟ انواع بک لینک و روش های ساخت آن

 

اگر هیچ کدام از موارد فوق کارآمد نبود، شاید بخشی از محتوا حذف یا جابجا شده است. اگر محتوا به نحوی جابجا شده که نشانی URL تغییر کرده پس باید ریدایرکت از URL قدیمی به URL جدید را اجرا کنید. در این شرایط مطمئن می‌شوید افرادی که به دنبال پیج هستند به آن، می‌رسند.

اگر پیج حذف شده پس خطای 404 پاسخ مناسبی در صورت پیدا نشدن پیج روی وب سایت و نشان از رو به راه بودن همه چیز است.

کدهای وضعیت و رفع خطا

اگر اغلب بازدیدکنندگان از سایت به این پیج می‌رسند پس به احتمال زیاد یکی از سه مورد زیر برقرار است:

1.شما دارای لینک داخلی روی وب سایت خودتان هستید که به پیج اشاره می‌کند. اگر همین طور است، پس باید این لینک را حذف کرده(یا تغییر دهید) تا دیگر به پیج پیدا نشده نرسند.

2.وب سایتهای بیرونی به این پیج، لینک شده‌اند. تغییر این لینکها چندان ساده نیست (می‌توانید از آن وب سایتها بخواهید تا لینک را تغییر دهند). راحت‌ترین راه، استفاده از ریدایرکت 301 است تا از آن پیج به سمت پیج دیگری روی وب سایت خودتان اشاره کنید. با این روش، مخاطبان را به سمت پیجی کارآمد هدایت می‌کنید که در زمینه سئو هم مناسب است.

3.پیج هنوز در نتایج سرچ گوگل ظاهر شده و ترافیک را به سمت وب سایت شما هدایت می‌کند. البته این شرایط موقت است؛ چون کد 404 به ربات گوگل اطلاعی در مورد موقتی یا دائمی بودن این شرایط نمی‌دهد. در این شرایط باید به سرعت پیج را برگردانید یا به پیج دیگری ریدایرکت بزنید تا رتبه بندی خودتان در گوگل را از دست ندهید.

 

پیدا کردن پیج‌های 404 در گوگل آنالیتیکس

آیا به پیدا کردن پیج‌های 404 در گوگل آنالیتیکس فکر کرده‌اید؟

خب روشهایی برای پیدا کردنشان درون تنظیمات آنالیتیکس وجود دارد. این امر تا حدی به نحوه تنظیمات وب سایت شما وابسته است. یکی از روشها با استفاده از پیج تایتل( عنوان یا تایتل پیج 404 دارای عبارت«404» یا «Page not found» است). پیدا کردن پیج 404 به روش زیر بسیار ساده است:

 • درون ابزار آنالیتیکس به مسیر behavior> Site Content> All Pagesبروید.
 • حالا می‌توانید بعد اولیه را روی پیج تایتل قرار داده و عبارات «404» یا «Page not found» را سرچ کنید.
 • حالا گزارش 404 را دریافت می‌کنید.

این روش، تنها روش موجود نیست ولی فرصت خوبی برای یافتن پیجهای 404 است.

 

نحوه اصلاح خطاهای 503

کد پاسخ 503 به معنای «عدم دسترسی به سرویس» است و هنگامی ارسال می‌شود که سرور آماده اجرای درخواست نیست. این خطا به خاطر خاموشی سرور به منظور حفاظت از آن یا اضافه بار ایجار می‌شود.

در صورت بروز این خطا روی سایت باید به سرور توجه کنید، چون مشکلی مانع از پردازش درخواست شده است.

کدهای وضعیت 503

متأسفانه رفع این مشکل، ساده نیست. پاسخ 503 به عوامل زیادی وابسته است ولی حداقل می‌دانید که به سرور وابسته است و همانند خطای 404 ربطی به کاربر ندارد.

 

برای شناسایی و اصلاح خطای 503 گام‌های زیر را دنبال کنید:

1.آیا وب سایت شما هنوز هم ترافیک دارد؟ ابزارهای آنالیتیکس یا لاگهای سرور را از نظر رسیدن سایر بازدید کنندگان به وب سایت خودتان بررسی کنید.

2.اگر دیگر ترافیکی دریافت نمی‌کنید، پس شاید در حال حفاظت از سرور هستید یا دچار لطمه شده‌اید. اگر تحت حفاظت هستید پس انتظار دیدن کد 503 را دارید و همه چیز رو به راه خواهد شد. اگر هم لطمه دیده باید سرور را دوباره راه اندازی کنید.

3.اگر حجم ترافیکی بالایی دارید، پس به احتمال زیاد سرور با اضافه بار مواجه شده و به خطاهای 503 می‌رسد. چون به منابع کافی دسترسی ندارد. قبل از رفع چنین مشکلی اول باید واقعی بودن ترافیک یا احتمال حملات DoS یا  DDoS را بررسی کنید.

4.شناخت حمله DoS  یا  DDoS دشوار است ولی کارآمدترین روشها به شرح زیر هستند:

 • یک یا چند آدرس IP دارای بالاترین تعداد درخواستها را شناسایی کنید.
 • زمان حیات(time to live) یا TTL روی یک درخواست به پایان رسیده است.
 • لاگهای سرور را تحلیل نموده و جهش‌های بزرگ ترافیکی را مشاهده کنید.

5.اگر حمله DoS  یا  DDoS صورت گرفته باید برای مقابله با این حمله از یک یا چند روش دفاعی استفاده کنید.

کدهای وضعیت و حملات

6.اگر حمله DoS  یا  DDoS نبوده، پس محبوبیت سایت شما آنقدر افزایش یافته که سرورتان از عهده آن بر نمیاید. بهترین روش برای حل چنین مشکلی توجه به محدودیتهای ارتباطی، افت پهنای باند، منابع سیستمی و  خرابی‌ها است. چون می‌توانند باعث محدودیت عملکرد سرور شوند. در اصل باید سرورتان را آپگرید کنید تا به منابع مناسب برای مدیریت ترافیک دسترسی پیدا کند.

فهرست فوق برای رفع خطاهای 503 مناسب است. ولی اگر به طور مرتب با این خطا مواجه می‌شوید، پس سرورتان مشکل دائمی دارد که باید دقیق‌تر بررسی و اصلاح شود. به کارگیری تمامی منابع یا عدم دسترسی سرور به منابع کافی برای کنترل ترافیک وب سایت چندان مطلوب نیست.

 

در نهایت…

کدهای وضعیت زیادی را در این مقاله مرور کردیم ولی تشخیص اینکه کدام یکشان مناسب هستند دشوار است. بعلاوه برخی از آنها پر کاربردتر از بقیه هستند. اگر درخواست مرورگر با موفقیت اجرا شود به کد وضعیت 2xx خواهید رسید. این کد به معنای موفقیت آمیز بودن دریافت، درک و پذیرش درخواست است. بنابراین می‌توان این مجموعه کد موفقیت را از جمله محبوب‌ترین کدها دانست که هر مالک سایت و کاربری از دیدنشان خوشحال می‌شود. شما بیشتر با کدامیک از این کدها در حین مرور در اینترنت و سایت خودتان مواجه شده‌اید؟

 

منبع

https://umbraco.com/knowledge-base/http-status-codes

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بلهخیر
نویسنده مطلب زینت فلاح
من زینت فلاح، ارشد روان سنجی هستم. بیش از ده ساله که ترجمه متون روانشناسی،مدیریت و فناوری رو انجام میدم. به تولید محتوای جدید علاقمندم و چند ساله که با کارلنسر همکاری دارم. https://www.karlancer.com/profile/1408

دیدگاه شما

بدون دیدگاه