تعداد ستاره های نماد اعتماد الکترونیکی که از 0 (لوگوی خاکستری) تا 5 ستاره است، سطح اعتماد و کیفیت عملکرد و‌ب‌ سایت را نشان می‌دهد. تعداد ستاره‌های بالاتر، نشان‌دهنده سطح بالاتر اعتماد و کیفیت عملکرد و‌ب‌ سایت است.

  • اینماد 0 ستاره (موقت یا لوگوی خاکستری): این اینماد دارای مدت زمان کوتاه است که به فروشگاه‌های اینترنتی و وب سایت‌های با حداقل معیا‌رهای تعریف شده داده می‌شود تا پس از بررسی مدارک و مجوزهای آن‌ها و در در صورت داشتن شرایط مورد نیاز، نماد اعتماد دائم داده شود.
  • اینماد یک ستاره دائم: اینماد یک ستاره، پس از احراز تلفن، ایمیل و آدرس کسب و کار و بررسی و ارزیابی مجوزهای لازم و مدارک ارسالی، به سایت داده می‌شود.
  • اینماد دو ستاره دائم و بالاتر: با ادامه فعالیت سالم کسب و کار و افزایش سطح اعتماد کاربران، تعداد ستاره ها در طول مدت می‌تواند افزایش پیدا کند. برای مثال فروشگاه دیجیکالا دارای نماد اعتماد 5 ستاره است!

اینماد دیجیکالا