بنفشه صدرنفیسی هستم؛ دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی نرم‌افزار و عاشق نویسندگی. برایم نویسندگی لذت بخش ترین کار دنیاست؛ نوشتن شعر، داستان و جُستارهای فلسفی و هر چیز دیگری که به‌خاطرم بیاورد می‌توانم از دنیا جای بهتری بسازم؛ حتی برای یک نفر
4 مطلب موجود میباشد