برونسپاری
آموزش آنلاین
کسب درآمد
×
موضوع
جزئیات

آموزش فیزیک

توضیحات تدریس

تدریس کامل تمامی مباحث فیزیک سه پایه دهم یازدهم دوازدهم و فیزیک دوره متوسطه اول، تسلط بر روی حل تمامی مسایل، قابلیت تشخیص فرمول درست، جزوه دست نویس در اختیار دانش آموز قرار میگیرد. آزمون در جلسه تدریس برای سنجش یادگیری دانش آموز برگزار میشود.تدریس کامل تمامی مباحث فیزیک سه پایه دهم یازدهم دوازدهم و فیزیک دوره متوسطه اول، تسلط بر روی حل تمامی مسایل، قابلیت تشخیص فرمول درست، جزوه دست نویس در اختیار دانش آموز قرار میگیرد. آزمون در جلسه تدریس برای سنجش یادگیری دانش آموز برگزار میشودتدریس کامل تمامی مباحث فیزیک سه پایه دهم یازدهم دوازدهم و فیزیک دوره متوسطه اول، تسلط بر روی حل تمامی مسایل، قابلیت تشخیص فرمول درست، جزوه دست نویس در اختیار دانش آموز قرار میگیرد. آزمون در جلسه تدریس برای سنجش یادگیری دانش آموز برگزار میشود.


توضیحات تدریس

تدریس کامل تمامی مباحث فیزیک سه پایه دهم یازدهم دوازدهم و فیزیک دوره متوسطه اول، تسلط بر روی حل تمامی مسایل، قابلیت تشخیص فرمول درست، جزوه دست نویس در اختیار دانش آموز قرار میگیرد. آزمون در جلسه تدریس برای سنجش یادگیری دانش آموز برگزار میشود.تدریس کامل تمامی مباحث فیزیک سه پایه دهم یازدهم دوازدهم و فیزیک دوره متوسطه اول، تسلط بر روی حل تمامی مسایل، قابلیت تشخیص فرمول درست، جزوه دست نویس در اختیار دانش آموز قرار میگیرد. آزمون در جلسه تدریس برای سنجش یادگیری دانش آموز برگزار میشودتدریس کامل تمامی مباحث فیزیک سه پایه دهم یازدهم دوازدهم و فیزیک دوره متوسطه اول، تسلط بر روی حل تمامی مسایل، قابلیت تشخیص فرمول درست، جزوه دست نویس در اختیار دانش آموز قرار میگیرد. آزمون در جلسه تدریس برای سنجش یادگیری دانش آموز برگزار میشود.


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۲۰۰,۰۰۰ تومان

سوالات متداول

با پیگیری و مرور حتما

نظرات شرکت کنندگان

کارلنسر
۲۴ تير ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی