برونسپاری
آموزش آنلاین
کسب درآمد
×
موضوع
جزئیات
خانه آموزش ‌ها دروس متوسطه دوم شیمی دهم •تدریس خصوصی شیمی متوسطه دوم و دروس متوسطه اول

•تدریس خصوصی شیمی متوسطه دوم و دروس متوسطه اول

توضیحات تدریس

• تدریس شیمی دهم یازدهم و دوازدهم • تدریس علوم تجربی هفتم و هشتم و نهم بنده دانشجوی شیمی دانشگاه سراسری الزهرا و دارای سابقه تدریس نیز می باشم. • در ابتدا دانش آموز میتواند پس از طی یک جلسه تدریس در صورت رضایت ادامه تدریس با بنده را ادامه دهد. • در ابتدا سطح علمی دانش آموز در درس مورد نظر با خود دانش آموز مورد بررسی قرار میگیرد و آموزش ها طبق برنامه ریزی کاملا فردی انجام میگیرد . • روند تدریس به گونه ای است که شما کاملا به درس مسلط و نقاط ضعفتان به نقاط قوتتان در همان درس تبدیل میشود . •دادن تمرین های مرتبط با هر بخش و بررسی تمرین ها و ارزیابی هر بخش و سپس ادامه تدریس بخش های متوالی از روند کار میباشد. شما میتوانید تایم تدریس پس از هماهنگی با بنده طبق تایم مورد نظر تنظیم کنید.


توضیحات تدریس

• تدریس شیمی دهم یازدهم و دوازدهم • تدریس علوم تجربی هفتم و هشتم و نهم بنده دانشجوی شیمی دانشگاه سراسری الزهرا و دارای سابقه تدریس نیز می باشم. • در ابتدا دانش آموز میتواند پس از طی یک جلسه تدریس در صورت رضایت ادامه تدریس با بنده را ادامه دهد. • در ابتدا سطح علمی دانش آموز در درس مورد نظر با خود دانش آموز مورد بررسی قرار میگیرد و آموزش ها طبق برنامه ریزی کاملا فردی انجام میگیرد . • روند تدریس به گونه ای است که شما کاملا به درس مسلط و نقاط ضعفتان به نقاط قوتتان در همان درس تبدیل میشود . •دادن تمرین های مرتبط با هر بخش و بررسی تمرین ها و ارزیابی هر بخش و سپس ادامه تدریس بخش های متوالی از روند کار میباشد. شما میتوانید تایم تدریس پس از هماهنگی با بنده طبق تایم مورد نظر تنظیم کنید.


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارلنسر
۵ مرداد ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی