برونسپاری
آموزش آنلاین
کسب درآمد
×
موضوع
جزئیات
خانه آموزش ‌ها برنامه نویسی آموزش اندروید آموزش برنامه نویسی اندروید استودیو

آموزش برنامه نویسی اندروید استودیو

توضیحات تدریس

بنده مدرس دانشگاه فنی شهید منتظری مشهد، دانشگاه الزهرا و دانشگاه فردوسی مشهد در همین زمینه و طراحی سایت بوده و بالغ بر ۱۰ سال سابقه تئوری و اجرایی در زمینه‌های مختلف تولید اپلیکیشن موبایل را دارم. در این دوره که حداقل ۱۰۰ ساعت و تا ۱۵۰ ساعت زمان خواهد برد، شما موارد زیر را فرا خواهید گرفت: ¤ Java Learning in www.jDoodle.com ¤ Install AndroidStudio ¤ Hello World App ¤ LinearLayout + RelativeLayout ¤ String Value + Color + Drawable ¤ Button by Run Function ¤ Button OnClickListener + OnLongClickListener ¤ Toast + EditText + TextView ¤ Basic Calculator ¤ IF + Else ¤ Check + RadioGroup + SeekBar + Switch + Toggle + Rating + ... ¤ ImageView + Drawable Folder + Create Album ¤ Spinner + ArrayList ¤ AutoCompleteTextView ¤ ListView ¤ ProgressBar + Handler (Delay + Repeat Function) ¤ AlertDialog (3 Mode BTN on Alert) + title, msg, ico ¤ OptionMenu + ContextMenu + PopupMenu ¤ Activity (Send & Recive Data by Intent) ¤ Validation Input Form (Email, URL, Password, Phone, Name, Age, ...) ¤ Include Layout + Activity + Feragment + ... ¤ Uri (Launch PlayStore, Map, E-Mail, WhatsApp, SMS, Call, ...) ¤ Shared Prefrence [Save Config Data] ¤ Multi Language + Night Mode + Direction Layout + RTL ¤ Get Screen Width & Height for Set Widget Size + Set Tablet View or Phone View in App ¤ و موارد بیشتر در دوره پیشرفته


توضیحات تدریس

بنده مدرس دانشگاه فنی شهید منتظری مشهد، دانشگاه الزهرا و دانشگاه فردوسی مشهد در همین زمینه و طراحی سایت بوده و بالغ بر ۱۰ سال سابقه تئوری و اجرایی در زمینه‌های مختلف تولید اپلیکیشن موبایل را دارم. در این دوره که حداقل ۱۰۰ ساعت و تا ۱۵۰ ساعت زمان خواهد برد، شما موارد زیر را فرا خواهید گرفت: ¤ Java Learning in www.jDoodle.com ¤ Install AndroidStudio ¤ Hello World App ¤ LinearLayout + RelativeLayout ¤ String Value + Color + Drawable ¤ Button by Run Function ¤ Button OnClickListener + OnLongClickListener ¤ Toast + EditText + TextView ¤ Basic Calculator ¤ IF + Else ¤ Check + RadioGroup + SeekBar + Switch + Toggle + Rating + ... ¤ ImageView + Drawable Folder + Create Album ¤ Spinner + ArrayList ¤ AutoCompleteTextView ¤ ListView ¤ ProgressBar + Handler (Delay + Repeat Function) ¤ AlertDialog (3 Mode BTN on Alert) + title, msg, ico ¤ OptionMenu + ContextMenu + PopupMenu ¤ Activity (Send & Recive Data by Intent) ¤ Validation Input Form (Email, URL, Password, Phone, Name, Age, ...) ¤ Include Layout + Activity + Feragment + ... ¤ Uri (Launch PlayStore, Map, E-Mail, WhatsApp, SMS, Call, ...) ¤ Shared Prefrence [Save Config Data] ¤ Multi Language + Night Mode + Direction Layout + RTL ¤ Get Screen Width & Height for Set Widget Size + Set Tablet View or Phone View in App ¤ و موارد بیشتر در دوره پیشرفته


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۲۵۰,۰۰۰ تومان

سوالات متداول

بله، و قطعا در بازار و بصورت اجرایی فعالیت داشتم و دارم
دوره پیشرفته هم برگزار میشه و دو برابر زمان این دوره نیاز برای آموزش خواهید داشت
درصورت توان و نداشتن تداخل، قطعا میتونید ساعات بیشتری در روز برای آموزش داشته باشید
من بخاطر فعالیت تجاری، معمولا آخرین نسخه و آخرین ورژن گریدل رو دارم و روی همون کار خواهیم کرد.

نظرات شرکت کنندگان

کارلنسر
۱۴ تير ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی