برونسپاری
آموزش آنلاین
کسب درآمد
×
موضوع
جزئیات
خانه آموزش ‌ها رشته‌های ورزشی تغذیه ورزشی ارائه برنامه های تمرینی و رژیم غذایی برای تمامی افراد

ارائه برنامه های تمرینی و رژیم غذایی برای تمامی افراد

توضیحات تدریس

ارائه برنامه های تمرینی و رژیم غذایی برای تمامی افراد به ویژه بیماران خاص در تمامی سنسن است. با توجه به این که بسیاری از بیناری ها به دلیل نداشتن یک رژیم غذایی اصولی به وجو می اید با داشتن یک رزیم غذای اصولی و خوب می توان از این بیماری پیشگیری کرد. علاوه بر این بسیاری از بیماری مانند کبد چرب و یا چاقی با داشتن یک رژیم غذایی اصولی قابل درمان است. با توجه به نوع بیماری نوع رژیم غذایی نیز متفاوت و شامل همه مواد غذایی است و هیچ ماده غذایی از رژیم غذایی حذف نمی شود.رژیم های غذایی به صورت 3 روز یک بار ارائه و متنوع است. قیمت گفته شده برای دوره 2 ماه است و در صورت رضایت می توانید دوباره رژیم غذایی را تمدید کنید. نکته= برای ارائه رژیم غذایی داشتن ازمایش خون اجباری است.


توضیحات تدریس

ارائه برنامه های تمرینی و رژیم غذایی برای تمامی افراد به ویژه بیماران خاص در تمامی سنسن است. با توجه به این که بسیاری از بیناری ها به دلیل نداشتن یک رژیم غذایی اصولی به وجو می اید با داشتن یک رزیم غذای اصولی و خوب می توان از این بیماری پیشگیری کرد. علاوه بر این بسیاری از بیماری مانند کبد چرب و یا چاقی با داشتن یک رژیم غذایی اصولی قابل درمان است. با توجه به نوع بیماری نوع رژیم غذایی نیز متفاوت و شامل همه مواد غذایی است و هیچ ماده غذایی از رژیم غذایی حذف نمی شود.رژیم های غذایی به صورت 3 روز یک بار ارائه و متنوع است. قیمت گفته شده برای دوره 2 ماه است و در صورت رضایت می توانید دوباره رژیم غذایی را تمدید کنید. نکته= برای ارائه رژیم غذایی داشتن ازمایش خون اجباری است.


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۳۵۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارلنسر
۱۱ تير ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی