برونسپاری
آموزش آنلاین
کسب درآمد
×
موضوع
جزئیات

آموزش لومیون

مشاهده فایل ها

توضیحات تدریس

آموزش لومیون متریال دهی افکت گذاری رئال کردن صحنه رندر ساخت انیمیشن آماده کردن صحنه برای رندر. ساخت متریال جدید تنظیمات آبجکت گذاری آموزش به صورت پروژه آماده فقط متریال دهی ، آبجکت گذاری ، رئال سازی رندر خدمت هنرجویان ارائه میشود . جزئیات به صورت پرسش و پاسخ سر کلاس ارائه داده میشود . لومیون نرم افزار رندرگیری و متریال و تکسچر دهی به طراحی است که در تری دی مکس یا رینو و...انجام شده است ، با استفتاده از تکنیک و شناخت کارایی لومیون میتوانید صحنه های رندر خو درا به واقعیت نزدیک تر کنید ، و در زمان طراحی و رندر صرفه جویی کنید ، نرم افزار لومیون مناسب افرادی است که سیستم با مشخصات پایین دارند ولی دنبال رندر طبیعی و رئال هستند .


مشاهده فایل ها

توضیحات تدریس

آموزش لومیون متریال دهی افکت گذاری رئال کردن صحنه رندر ساخت انیمیشن آماده کردن صحنه برای رندر. ساخت متریال جدید تنظیمات آبجکت گذاری آموزش به صورت پروژه آماده فقط متریال دهی ، آبجکت گذاری ، رئال سازی رندر خدمت هنرجویان ارائه میشود . جزئیات به صورت پرسش و پاسخ سر کلاس ارائه داده میشود . لومیون نرم افزار رندرگیری و متریال و تکسچر دهی به طراحی است که در تری دی مکس یا رینو و...انجام شده است ، با استفتاده از تکنیک و شناخت کارایی لومیون میتوانید صحنه های رندر خو درا به واقعیت نزدیک تر کنید ، و در زمان طراحی و رندر صرفه جویی کنید ، نرم افزار لومیون مناسب افرادی است که سیستم با مشخصات پایین دارند ولی دنبال رندر طبیعی و رئال هستند .


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۱۰۰,۰۰۰ تومان

سوالات متداول

بله پس از آموزش به خروجی و رندر رئال میرسید

نظرات شرکت کنندگان

کارلنسر
۱۷ تير ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی