برونسپاری
آموزش آنلاین
کسب درآمد
×
موضوع
جزئیات
خانه آموزش ‌ها برنامه نویسی آموزش جاوا تدریس برنامه‌نویسی جاوا (Java EE)

تدریس برنامه‌نویسی جاوا (Java EE)

توضیحات تدریس

در زیر به سرفصل‌هایی که در دوره آموزشی Java EE (Java Enterprise Edition) با شما کار می‌شود، اشاره شده است. 1. مقدمه‌ای بر Java EE: - مفهوم و معماری Java EE - اجزای اصلی Java EE 2. سرور‌های نرم‌افزاری و محیط توسعه: - معرفی و تنظیم سرور‌های نرم‌افزاری مانند Apache Tomcat یا GlassFish - نصب و پیکربندی محیط توسعه مانند Eclipse یا IntelliJ IDEA 3. Servlets: - معرفی و استفاده از Servlets - چرخه زندگی Servlets - استفاده از آنوتیشن‌ها در Servlets - فرم‌پردازی و ارسال درخواست و پاسخ در Servlets 4. JavaServer Pages (JSP): - معرفی و استفاده از JSP - تگ‌های JSP و استفاده از اسکریپتلت‌ها - نمایش داده‌ها و استفاده از EL (Expression Language) در JSP - مدیریت جلسات (Sessions) در JSP 5. JavaServer Faces (JSF): - معرفی و استفاده از JSF - مدل نمایش - نگاره (View-Model) در JSF - تگ‌های JSF و استفاده از برنامه‌های مدیریت رویداد - اعتبارسنجی و پیغام‌های خطا در JSF 6. Enterprise JavaBeans (EJB): - معرفی و استفاده از EJB - EJB Session Beans و Entity Beans - تراکنش‌ها و مدیریت خطا در EJB - استفاده از Dependency Injection در EJB 7. Java Persistence API (JPA): - معرفی و استفاده از JPA - تعریف موجودیت‌ها و رابطه‌ها - پرس و جوی شی‌گرا با استفاده از JPQL (Java Persistence Query Language) - مدیریت تراکنش‌ها و کش‌ها در JPA 8. وب‌سرویس‌ها: - مفهوم و استفاده از وب‌سرویس‌ها (Web Services) - استفاده از SOAP و RESTful برای پیاده‌سازی وب‌سرویس‌ها - استفاده از WSDL و UDDI برای توصیف و شناسایی وب‌سرویس‌ها


توضیحات تدریس

در زیر به سرفصل‌هایی که در دوره آموزشی Java EE (Java Enterprise Edition) با شما کار می‌شود، اشاره شده است. 1. مقدمه‌ای بر Java EE: - مفهوم و معماری Java EE - اجزای اصلی Java EE 2. سرور‌های نرم‌افزاری و محیط توسعه: - معرفی و تنظیم سرور‌های نرم‌افزاری مانند Apache Tomcat یا GlassFish - نصب و پیکربندی محیط توسعه مانند Eclipse یا IntelliJ IDEA 3. Servlets: - معرفی و استفاده از Servlets - چرخه زندگی Servlets - استفاده از آنوتیشن‌ها در Servlets - فرم‌پردازی و ارسال درخواست و پاسخ در Servlets 4. JavaServer Pages (JSP): - معرفی و استفاده از JSP - تگ‌های JSP و استفاده از اسکریپتلت‌ها - نمایش داده‌ها و استفاده از EL (Expression Language) در JSP - مدیریت جلسات (Sessions) در JSP 5. JavaServer Faces (JSF): - معرفی و استفاده از JSF - مدل نمایش - نگاره (View-Model) در JSF - تگ‌های JSF و استفاده از برنامه‌های مدیریت رویداد - اعتبارسنجی و پیغام‌های خطا در JSF 6. Enterprise JavaBeans (EJB): - معرفی و استفاده از EJB - EJB Session Beans و Entity Beans - تراکنش‌ها و مدیریت خطا در EJB - استفاده از Dependency Injection در EJB 7. Java Persistence API (JPA): - معرفی و استفاده از JPA - تعریف موجودیت‌ها و رابطه‌ها - پرس و جوی شی‌گرا با استفاده از JPQL (Java Persistence Query Language) - مدیریت تراکنش‌ها و کش‌ها در JPA 8. وب‌سرویس‌ها: - مفهوم و استفاده از وب‌سرویس‌ها (Web Services) - استفاده از SOAP و RESTful برای پیاده‌سازی وب‌سرویس‌ها - استفاده از WSDL و UDDI برای توصیف و شناسایی وب‌سرویس‌ها


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۷۰۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارلنسر
۱۲ تير ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی