برونسپاری
آموزش آنلاین
کسب درآمد
×
موضوع
جزئیات
خانه آموزش ‌ها زبان‌های خارجی انگلیسی تلفظ صحیح حروف و صداها در زبان انگلیسی

تلفظ صحیح حروف و صداها در زبان انگلیسی

مشاهده فایل ها

توضیحات تدریس

شاید تصور شود حروف و صداها همان طور که در زبان فاری به کار می رود و تلفظ می شود در زبان انگلیسی هم به همان سبک بیان می شود، در این فایل آموزشی با تلفظ صحیح و دقیق حروف و صداها در زبان انگلیسی آشنا می شوید و با انجام تمرین های مربوطه به تسلط کامل و کافی در زبان انگلیسی نائل می شوید. در زبان انگلیسی، صداها به دوازده گونه تقسیم می شود و در این فایل آموزشی علامت نگارشی در فرهنگ های لغت نیز معرفی می شود. حروف به شیوه خاص خود تلفظ می شود که نحوه تلفظ در این فایل آموزشی توضیح داده می شود و با انجام تمرین ها، در تلفظ صحیح به شیوه انگلیسی زبانان مسلط خواهید شد، علاوه بر این، برخی حروف در کنار یکدیگر، تلفظ جدیدی را تولید می کنند و یا برخی از حروف در برخی ترکیب ها تلفظ نمی شود.


مشاهده فایل ها

توضیحات تدریس

شاید تصور شود حروف و صداها همان طور که در زبان فاری به کار می رود و تلفظ می شود در زبان انگلیسی هم به همان سبک بیان می شود، در این فایل آموزشی با تلفظ صحیح و دقیق حروف و صداها در زبان انگلیسی آشنا می شوید و با انجام تمرین های مربوطه به تسلط کامل و کافی در زبان انگلیسی نائل می شوید. در زبان انگلیسی، صداها به دوازده گونه تقسیم می شود و در این فایل آموزشی علامت نگارشی در فرهنگ های لغت نیز معرفی می شود. حروف به شیوه خاص خود تلفظ می شود که نحوه تلفظ در این فایل آموزشی توضیح داده می شود و با انجام تمرین ها، در تلفظ صحیح به شیوه انگلیسی زبانان مسلط خواهید شد، علاوه بر این، برخی حروف در کنار یکدیگر، تلفظ جدیدی را تولید می کنند و یا برخی از حروف در برخی ترکیب ها تلفظ نمی شود.


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۳۵۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارلنسر
۷ تير ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی