برونسپاری
آموزش آنلاین
کسب درآمد
×
موضوع
جزئیات

آموزش زیست شناسی کنکور

مشاهده فایل ها

توضیحات تدریس

درباره نکات کلی و نکات تستی زیست کنکور بحث شده و تکنیک های تست زنی بیان می شود. در زمینه تشریحی و آموزش اولیه دروس نیز مفید می باشد. بنده طراح تست زیست آزمون های آزمایشی و کتاب های خیلی سبز بوده و کاملا به موارد گفته شده مسلط می باشم. آموزش اولیه و غیرکنکوری دروس و پایه های مختلف نیز برای دانش آموزان پایه انجام می شود. از آن جایی که امتحانات نهایی و بحث تشریحی نیز اهمیت پیدا کرده پس باید در این زمینه نیز خود را آماده کنیم. روش حل سوال، رد گزینه، تحلیل تعابیر مختلف سوالات و ..... از مواردی است که در آموزش تستی و کنکوری ارائه می‌شود. صفر تا صد آموزش زیست شناسی کنکور از دهم تا دوازدهم؛ هم به صورت تستی و هم تشریحی.....


مشاهده فایل ها

توضیحات تدریس

درباره نکات کلی و نکات تستی زیست کنکور بحث شده و تکنیک های تست زنی بیان می شود. در زمینه تشریحی و آموزش اولیه دروس نیز مفید می باشد. بنده طراح تست زیست آزمون های آزمایشی و کتاب های خیلی سبز بوده و کاملا به موارد گفته شده مسلط می باشم. آموزش اولیه و غیرکنکوری دروس و پایه های مختلف نیز برای دانش آموزان پایه انجام می شود. از آن جایی که امتحانات نهایی و بحث تشریحی نیز اهمیت پیدا کرده پس باید در این زمینه نیز خود را آماده کنیم. روش حل سوال، رد گزینه، تحلیل تعابیر مختلف سوالات و ..... از مواردی است که در آموزش تستی و کنکوری ارائه می‌شود. صفر تا صد آموزش زیست شناسی کنکور از دهم تا دوازدهم؛ هم به صورت تستی و هم تشریحی.....


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارلنسر
۲۲ تير ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی