برونسپاری
آموزش آنلاین
کسب درآمد
×
موضوع
جزئیات

اموزش نقاشی ونگارگری

توضیحات تدریس

عضوانجمن نگارگران ایران-عضوسایت انجمن هنرمندان ایران-عضوانجمن بین المللی ابرنگ ایران-دارای مدرک مربیگری نگارگری ازاداره ارشاداستان لرستان.دارای کارت هنر.سابقه ی چندین نمایشگاه داخلی وخارجی بصورت گروهی وهمچنین چندین نمایشگاه داخلی وخارجی بصورت انفرادی.اموزشهاهم بصورت انلاین هست وهم بصورت بسته های اموزشی دراختیارهنرجویان قرار می گیره همزمان بااموزش نقاشی هنرجومراحل تهیه بوم وقلموی دست سازهم اموزش می بینه.اشنایی باانواع قلموها نحوه ی ساخت شان وکاربردی که هرقلموداره.اشنایی بارنگها وترکیب اصولی رنگها.اشنایی بامتدابرنگ اکرلیک طلاکاری .تذهیب تشعیر گل ومرغ اموزش داده میشه.اموزش استفاده بهینه ازرنگها .


توضیحات تدریس

عضوانجمن نگارگران ایران-عضوسایت انجمن هنرمندان ایران-عضوانجمن بین المللی ابرنگ ایران-دارای مدرک مربیگری نگارگری ازاداره ارشاداستان لرستان.دارای کارت هنر.سابقه ی چندین نمایشگاه داخلی وخارجی بصورت گروهی وهمچنین چندین نمایشگاه داخلی وخارجی بصورت انفرادی.اموزشهاهم بصورت انلاین هست وهم بصورت بسته های اموزشی دراختیارهنرجویان قرار می گیره همزمان بااموزش نقاشی هنرجومراحل تهیه بوم وقلموی دست سازهم اموزش می بینه.اشنایی باانواع قلموها نحوه ی ساخت شان وکاربردی که هرقلموداره.اشنایی بارنگها وترکیب اصولی رنگها.اشنایی بامتدابرنگ اکرلیک طلاکاری .تذهیب تشعیر گل ومرغ اموزش داده میشه.اموزش استفاده بهینه ازرنگها .


مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

بازه های زمانی قابل رزرو
در این جدول، بازه‌های زمانی قابل رزرو که مدرس قادر به تدریس است، آورده شده است. بازه های زمانی مورد نظرتان را با دقت و توجه به زمان‌بندی خود انتخاب نمایید. ساعت و تاریخ تدریس به صورت توافقی بین شما و مدرس تعیین می‌شود. لطفا قبل از ثبت سفارش، با مدرس گفتگو و تاریخ ها و ساعت ها را هماهنگ کنید.
در‌ نظر داشته باشید اولین جلسه آموزشی شما باید تا حداکثر ۷ روز بعد از نمایش آموزش برگزار گردد.
شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
یک شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
دوشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
سه شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
چهارشنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
پنج شنبه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
جمعه
صبح
صبح
۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بعد از ظهر
بعد از ظهر
۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰
غروب
غروب
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
شب
شب
۲۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰
نیمه شب
نیمه شب
۰۰:۰۰ تا ۸:۰۰
انتخاب جزئیات جلسات
  • + 1 -
    ۶۰ دقیقه
    ۷۰۰,۰۰۰ تومان

نظرات شرکت کنندگان

کارلنسر
۵ مرداد ۱۴۰۲
آموزش با موفقیت تایید شد.
انتخاب جزئیات آموزش
پشتیبانی