سرچ و ترجمه ویزا

بودجه
از
۱۰,۰۰۰ تومان
تا
۳۰,۰۰۰ تومان
زمان پیشنهادی
۷ روز
امتیاز کارفرما
تهران
وضعیت
درحال انجام
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
سرچ و ترجمه در مورد ویزای کشورهای مختلف حدود ۹۰۰ کلمه در روز برای یک هفته لطفا قیمت بدید سرچ باید با موضوعاتی که تعیین میکنم ترجیحا از وزارت امور خارجه هر کشور انجام بشه و بعد از ترجمه تحویل داده بشه
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
پروژه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
کپی لینک
پشتیبانی