به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Saeidking

N/A

گيلان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی ورزشی

ماساژ

حرکات اصلاحی

سقف کاذب

تحصیلی

گیلان

(آسیب شناسی ورزشی)

گيلان ۱۳۹۷ - ۱۳۹۹ (۲ سال)

تجربه کاری

ماساژور

(سپیدرود)

گيلان ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ (۱ سال)