به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Evergreen

N/A

آذربايجان شرقي

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

دارای مهارت تایپ و طراحی

تایپ

طراحی پوستر

طراحی سایت

تحصیلی

تجربه کاری