به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Mehdizamani

N/A

فارس

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

من دارای 6 سال سابقه حرفه ای طراحی لوگو و همچنین دارای سابقه زیاد تایپ سریع متون و همچنین ترجمه زبان انگلیسی به صورت دقیق و بدون اشتباه.

تایپ

طراحی لوگو

ترجمه انگلیسی به فارسی

تحصیلی

تجربه کاری