به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Vidagh

N/A

البرز

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

۲۰ ساله دانشجو و جویای کار هستم

تولید محتوا

مدیریت محتوا

گویندگی

آموزش زبان انگلیسی

مشاور تحصیلی

عکاسی

تحصیلی

علوم پزشکی همدان

(دندان پزشکی)

همدان ۱۳۹۷ - ۱۴۰۲ (۵ سال)

تجربه کاری