به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

mamad_javad

N/A

مازندران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

بنده به مدت 2 سال به صورت تخصصی تولید محتوا می کنم و به عنوان نویسنده محتوا گذار در چندین سایت به صورت دائم همکاری می نمایم.

سابقه تولید محتوا به مدت 2 سال

سابقه طراحی گرافیکی به مدت 6 سال

آشنا به فضای مجازی و تولید محتوا و متن و بازننویسی

تحصیلی

مازندران

(حسابداری)

مازندران ۱۳۹۵ - ۱۳۹۸ (۳ سال)

تجربه کاری

نویسنده و محتوا گذار

(رایا مارکتینگ)

تهران ۱۳۹۶ - ۱۳۹۹ (۳ سال)