به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

sadeghjafari5528

N/A

اصفهان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

من دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران استان تهران - مشتاق به انجام پروژه شما

پایتون

زبان برنامه نویسی SQL

سی شارپ

تحصیلی

علم و صنعت ایران

(مهندسی کامپیوتر)

اصفهان ۱۳۹۷ - ۱۴۰۱ (۴ سال)

تجربه کاری