به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Keyvan529

N/A

مرکزی

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

محمدرضا مقیمی متولد ۱۳۷۳ ، فوق لیسانس معماری ،

اتوکد

رویت

فتوشاپ

لومیون

تحصیلی

تجربه کاری