به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

محمد امین هاشمی

5

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

خودم را در این زندگی سخت پیدا کردم! نمیدانستم برای چی باید زندگی کرد؟ خواندم ونوشتم / یاد گرفتم ویاد دادم؛ و فهمیدم زندگی خودم؛ یعنی انجام دادن یک خدمت مقابل یک خدمت در تلاشم که از بهترین ها باشم, حمایت شما باعث پیشرفت ما سفارشات شما حمایتی برای ما ست

طراحی گرافیک

موشن

کارکترسازی

بنر

گیف

لوگو

باندسازی

سینک کردن صدا

ادوبی ایلوستریتور

استیکر

تحصیلی

گوگل

(دیجیتال مارکتینگ)

تهران ۲۰۲۰ - (-۲۰۲۰ سال)

تجربه کاری

طراح

(EIC)

تهران ۲۰۰۹ - ۲۰۱۴ (۵ سال)