به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

hosseingh

N/A

هرمزگان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

برنامه نویس میکروکنترلر ها و سیستم های هوشمند سازی

برنامه نویسی

هوشمند سازی

تحصیلی

تجربه کاری