به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

xxyazdan

N/A

کرمانشاه

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

طراحی - گرافیک - تولید محتوا و ترجمه

طراحی

گرافیک

تولید محتوا

ترجمه

تحصیلی

تجربه کاری