به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

fatemeh

N/A

اصفهان

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

انجام کار تایپ ساده انجام برنامه نویسی php بصورت خام و یا با استفاده از فریم ورک لاراول

تایپ

برنامه نویسی php

تولید محتوا

تولید محتوا درسی

آموزش

تحصیلی

فنی حرفه ای کاشان

(کامپیوتر نرم افزار)

اصفهان ۱۳۹۸ - ۱۴۰۰ (۲ سال)

تجربه کاری