به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

fbakhtiari88

5

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

پروژه های نقشه کشی سازه و معماری شما را انجام میدهم . طراحی تعداد زیادی ویلا و کلینیک های دندانپزشکی انجام داده ام نقشه کشی را ده سال به صورت حرفه ای انجام داده ام متره و لیستوفر سازه نیز انجام میدم

autoCAD

متره

tekla structure

safe

etabs

نقشه کشی

مقایسه فایل تکلا با نقشه

کانکد

لیستوفر

windows

تحصیلی

آزاد اسلامی اسلامشهر

(مهندسی عمران-سازه)

تهران ۱۳۸۹ - ۱۳۹۳ (۴ سال)

تجربه کاری

نقشه کش کارگاهی

(آهاب)

تهران ۱۳۹۳ - ۱۳۹۴ (۱ سال)

نقشه کش و مترور و مدل تکلا

(سازبن)

تهران ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹ (۴ سال)

نقشه کش سازه پروژه ای دورکاری

(خصوصی)

تهران ۱۳۸۹ - ۱۳۹۹ (۱۰ سال)

طراح معماری پروژه ای

(شخصی)

تهران ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ (۱ سال)