به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

navid

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

دانشجوی طراحی صنعتی و مسلط به مباحث طراحی و عکاسی صنعتی همچنین سابقه فعالیت به عنوان ادمین و راه اندازی چند پیج موفق کاری برای کارفرمایان

سالیدورک

عکاسی

ادمین

فروش اینترنتی

عکاسی صنعتی

عکاسی تبلیغاتی

تحصیلی

آزاد تهران

(طراحی صنعتی)

تهران ۱۳۹۶ - (-۱۳۹۶ سال)

تجربه کاری

عکاس

(تهران سنتر)

تهران ۱۳۹۸ - (-۱۳۹۸ سال)

عکاس

(تهران سنتر)

تهران ۱۳۹۸ - (-۱۳۹۸ سال)