به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

farhang.ezziirani

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

مسلط به برنامه نویسی اندروید مسلط به به زبان انگلیسی مسلط به SQL server آشنا به زبان برنامه نویسی asp .net core

برنامه نویسی اندروید

تایپ

ترجمه

برنامه نویسی

تحصیلی

آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

(مهندسی شیمی)

تهران ۱۳۸۵ - ۱۳۸۹ (۴ سال)

تجربه کاری

کارشناس

(شرکت سماسامانه)

تهران ۱۳۹۴ - ۱۳۹۹ (۵ سال)