به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Afc

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

منتظر برنامه شما هستم

تولید محتوا و تایپ

تولید محتوا

تایپ

تدوین فیلم

تدوین

تحصیلی

تجربه کاری