به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

آذین ضیایی

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

انجام پروژه معماری طراحی پلان مقطع نما اتوکد و تری دی مکس راندو شیت بندی ماکت سازی پروژه تحقیقاتی

اتوکد

تری دی مکس

طراحی گرافیک

تحصیلی

سوانح طبیعی

(کارشناسی معماری)

تهران ۱۳۹۵ - ۱۳۹۷ (۲ سال)

تجربه کاری

کارشناس

(شرکت اریا)

تهران ۱۳۹۶ - ۱۳۹۷ (۱ سال)

کارشناس

(دکور ارا)

تهران ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ (۱ سال)