به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Samarsh

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

امکان ترجمه ی متون (سطح زبان : متوسط)

مدیریت پنل وب سایت ها

دیجیتال مارکتینگ

تولید محتوا

ترجمه متون

تحصیلی

تجربه کاری