به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Kad.mad

5

اصفهان

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

برای نویسندگی میتونم به صورت پروژه ای باهاتون همکاری کنم.

تولید محتوا

نویسندگی و تولید محتوا وبسایت

برنامه نویسی آرم وavrو موضوعات الکترونیکی

تحصیلی

اصفهان

(مهندسی الکترونیک)

اصفهان ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹ (۴ سال)

تجربه کاری

نویسنده و تولید محتوا

(مارکت)

تهران ۱۳۹۷ - ۱۳۹۹ (۲ سال)