به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

سید عیسی

N/A

خوزستان

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

بنام خدا مسلط به برنامه نویسی به زبان اندروید هستم . طراحی سایت و ...

Html

زبان عربی

زبان انگلیسی

تحصیلی

فرهنگیان

(آموزش ریاضی)

خوزستان ۱۳۹۳ - ۱۳۹۶ (۳ سال)

تجربه کاری