به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Hanie.fst

N/A

اصفهان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

انجام موشن گرافیک های معرفی و تبلیغاتی کسب و کار لوگو موشن (اینترو و اوترو)، ادیت و تدوین فیلم

موشن گرافیک

لوگوموشن

تدوین و ادیت فیلم

تحصیلی

دخترانه اصفهان

(انیمیشن)

اصفهان ۱۳۹۰ - ۱۳۹۴ (۴ سال)

تجربه کاری