به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Fatimahsn

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

لیسانس مهندسی برق مخابرات فوق لیسانس کارافرینی دانش آموخته MBAو DBA از موسسه ماهان کوچ حرفه ای کسب و کار ۵ سال سابقه فعالیت موفق در مشاوره و طراحی انواع بیزینس پلن ها را دارم.

طراحی بیزینس پلن

تجزیه و تحلیل کسب و کار

بیزینس

تحصیلی

تجربه کاری