به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

LEo

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

دکترای بایوتکنولوژی دارویی دانشپذیر MBA ماهان Digital marketing ماهان دیجیتال مارکتینگ منیجر شرکت کمپانی داروسازی مدوکمی اروپا

تولید محتوا

تحقیقات بازار

دیجیتال مارکتینگ

سوشال مدیا منیجر

تحصیلی

تهران پزشکی

(دکترای بایوتکنولوژی)

تهران ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹ (۴ سال)

قزوین

(فوق لیسانس زیست علوم سلولی)

قزوين ۱۳۹۳ - ۱۳۹۵ (۲ سال)

قزوین

(لیسانس مهندسی پزشکی بیوالکتریک)

قزوين ۱۳۸۹ - ۱۳۹۳ (۴ سال)

تجربه کاری

مدیکال رپ

(البرزفارمد)

تهران ۱۳۹۲ - ۱۳۹۶ (۴ سال)

دیجیتال مارکتینگ منیجر

(مدوکمی اروپا)

تهران ۱۳۹۷ - ۱۴۰۰ (۳ سال)