به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Aryam

N/A

آذربايجان شرقي

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

تازه کار و با انگیزه هستم و مسئولیت پذیرم

تایپ

تایپ فارسی

تایپ انگلیسی

تحصیلی

تجربه کاری