به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

yagh67

N/A

فارس

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

- مدرس دانشگاه - مدیر گروه کامپیوتر - نخبه دانشگاه - تدریس زبان های برنامه نویسی - هوش مصنوعی

زبان های برنامه نویسی

تدریس و آموزش

هوش مصنوعی

تحصیلی

تجربه کاری