به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Mohadeseh abdi

N/A

البرز

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

مهندس عمران و طراحی گرافیک

انجام پروژه های دانشجویی

پروژه های رسم فنی

پروژه فولاد و بتن

پروژه متره

طراحی لوگو

طراحی پوستر

ساخت تیزر

تدوین فیلم

پست پروداکشن

طراحی داخلی

تحصیلی

آزاد اصفهان

(مهندسی عمران)

اصفهان ۱۳۹۱ - ۱۳۹۵ (۴ سال)

ازاد اصفهان

(مهندسی عمران)

البرز ۱۳۹۱ - ۱۳۹۵ (۴ سال)

تجربه کاری

کارمند اداری

(آرت دکو)

البرز ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶ (۱ سال)