به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Mina056

4.5

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

۱۴ سال سابقه ترجمه ۵ سال سابقه تولید محتوا و ساخت کلیپ تبلیغاتی 3 سال سابقه طراحی لوگو نمونه کار در زمینه های مختلف موجود است مهندس شیمی دانشگاه امیرکبیر

تولید محتوا

ترجمه

کپی رایتر

طراحی لوگو

طراحی سایت

تحصیلی

امیرکبیر

(مهندسی پتروشیمی)

تهران ۱۳۸۳ - ۱۳۸۹ (۶ سال)

تجربه کاری

تولید محتوا

(کلینیک دکتر محمدی)

تهران ۱۳۹۶ - ۱۳۹۹ (۳ سال)

تولید محتوا

(کندلا)

تهران ۱۳۹۶ - ۱۳۹۹ (۳ سال)

تولید محتوا

(مهندسی نواروان تحقیق)

تهران ۱۳۹۴ - ۱۳۹۹ (۵ سال)