به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Parizad

5

اصفهان

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

اشنا به اصول سئو و کمی هم رپرتاژ

تولید محتوای متن با رعایت اصول سئو

بازنویسی متون بر اساس اصول سئو

ترجمه متون ساده انگلیسی و ترکی

تحصیلی

پیام نور

(مدیریت بازرگانی)

اصفهان ۱۳۹۰ - ۱۳۹۴ (۴ سال)

تجربه کاری

تولید محتوا

(Parsonik)

اصفهان ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ (۱ سال)