به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

moh3enArman

N/A

البرز

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

دانشجو ارشد هستم و ترجمه و تولید محتوا و یادگیری علاقه مند

ترجمه

تولید محتوا

تحقیق

گویندگی

نویسندگی

تحصیلی

امیرکبیر

(مهندسی فوتونیک)

تهران ۱۳۹۷ - ۱۴۰۰ (۳ سال)

پزشکی تهران

(مهندسی پزشکی)

تهران ۱۳۹۲ - ۱۳۹۶ (۴ سال)

تجربه کاری