به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

ramin.gh68

N/A

خراسان رضوی

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

انجام سریع و با کیفیت پروژه های ساخت کلیپ و تیزر با سابقه کاری بالا

ساخت تیزر

تدوین

تصویربرداری

عکاسی

موشن گرافیک

ویرایش عکس

تحصیلی

علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد

(روابط عمومی)

خراسان رضوی ۱۳۹۱ - ۱۳۹۴ (۳ سال)

تجربه کاری

مدیر روابط عمومی

(توسعه نرم دنیا توس)

خراسان رضوی ۱۳۹۰ - ۱۳۹۵ (۵ سال)

تصویربردار و تدوینگر

(شرکت تصویر برداری تیراژه)

خراسان رضوی ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶ (۱ سال)

تصویربردار و تدوینگر

(شرکت تبلیغاتی رادکان)

خراسان رضوی ۱۳۹۶ - ۱۳۹۷ (۱ سال)

تصویربردار و تدوینگر

(شرکت تبلیغاتی رادکان)

خراسان رضوی ۱۳۹۶ - ۱۳۹۷ (۱ سال)

تصویربردار و تدوینگر

(روزنامه شهرآرا مشهد)

خراسان رضوی ۱۳۹۷ - ۱۳۹۹ (۲ سال)