ali-shamsaeeali-shamsaee

ali-shamsaee

تهران
آخرین فعالیت : ۱۸ ساعت و ۱۹ دقیقه پیش
دعوت به پروژه
نمونه کارها
خدمات
کارهای انجام شده و نظرات
اطلاعات عمومی
پروفایل
نمونه کارها
خدمات
کارهای انجام شده و نظرات
اطلاعات عمومی
ali-shamsaee
ali-shamsaee
تهران
آخرین فعالیت : ۱۸ ساعت و ۱۹ دقیقه پیش
دعوت به پروژه

اشتراک گذاری پروفایل کاربری
کپی لینک

مهارت های فریلنسر
میانگین سرعت پاسخ دهی
درصد خوش قولی
آخرین فعالیت کاربر
۱۸ ساعت و ۱۹ دقیقه پیش
پشتیبانی