به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

msadegh.agha

N/A

قم

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

8 سال سابقه فعالیت در پروژه های تحقیق و توسعه

الکترونیک

طراحی و گرافیک

طراحی مدار

طراحی PCB

برنامه نویسی میکروکنترلرها

تحصیلی

صنعتی شاهرود

(الکترونیک)

سمنان ۱۳۸۷ - ۱۳۸۹ (۲ سال)

تجربه کاری

مدیر فنی

(کهربا)

قم ۱۳۹۴ - ۱۳۹۹ (۵ سال)