به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Saeed2127

N/A

اصفهان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

طراحی صحنه و تولید محتوا

عکاسی

عکاسی پرتره

عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

فوتوشاپ

فوتومونتاژ

تحصیلی

تهران مرکز

(عکاسی)

تهران ۱۳۹۸ - (-۱۳۹۸ سال)

تجربه کاری

عکاس و فیلم بردار

(کافه نان تچر)

اصفهان ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹ (۰ سال)

عکاس و فیلم بردار

(کنفرانس اشنایی با قهوه)

اصفهان ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹ (۰ سال)

عکاس

(عکاس پرتره و منظره)

اصفهان ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹ (۰ سال)