به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

maede

5

خراسان رضوی

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

دانشجوی کارشناسی رادیولوژی و دارای سابقه ترجمه مقالات پیراپزشکی. همچنین توانایی تولید محتوای تجاری انگلیسی را دارم.

تولید محتوا

تایپ

ترجمه

تحصیلی

علوم پزشکی گناباد

(رادیولوژی)

خراسان رضوی ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹ (۴ سال)

علوم پزشکی

(رادیولوژی)

خراسان رضوی ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹ (۴ سال)

تجربه کاری

محتوانویس

(آراد)

تهران ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ (۱ سال)