به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

HIVA1911

5

کرمانشاه

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

کار در ضمینه ی عکاسی،تایپ و تدوین کلیپ

تایپ

تدوین کلیپ

عکاسی

تحصیلی

دانشگاه فنی کرمانشاه

(عمران)

کرمانشاه ۱۳۹۵ - ۱۳۹۷ (۲ سال)

تجربه کاری