به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

parvinabd

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

کارشناسی تصویرسازی-گرافیک

ادوبی ایلوستریتور

گرافیک

طراحی و گرافیک

تایپ

ادیت عکس

انگلیسی

آلمانی

ادوبی فتوشاپ

کورل دراو

تحصیلی

علمی کاربردی واحد 38

(کارشناسی تصویرسازی)

تهران ۱۳۸۹ - ۱۳۹۵ (۶ سال)

تجربه کاری