به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Rahash

N/A

بوشهر

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

اموزش پاورپوینت . ساخت پاورپوینت. تایپیست.

پاورپوینت

تایپ انگلیسی

تایپ فارسی

تایپیست

تحصیلی

محصل

(تجربی)

بوشهر ۱۳۹۸ - (-۱۳۹۸ سال)

تجربه کاری